VLTV-VEDTÆGTER

OVERTRÆDES PÅ ADSKILLIGE PUNKTER AF BESTYRELSESFLERTALLET