VESTERBRO LOKAL-TV HAR MODTAGET FØLGENDE TILSKUD FRA MEDIESEKRETARIATET:

             Basistilskud/driftstilskud:              Programtilskud:
2001:    156.000 kr.                                 250.000 kr.
2002:    156.000 kr.                                 416.601 kr.
2003:    117.000 kr.                                 200.000 kr.
2004:               0 kr.                                            0 kr.
2005:       78.000 kr.                                           0 kr.
2006:     143.750 kr.                                           ---
2007:     323.323 kr.                                           ---
2008:     269.463 kr.*                                          ---
2009:     251.113 kr.**                                       ---
2009:       21.514 kr.***                                     ---
2010:     180.025 kr.                                           ---
2011:     212.558 kr.                                           ---
2012:     172.163 kr.
2013:     111.896 kr.                          
              

* VLTV att. Fanny Pedersen har efterfølgende modtaget et tilbagebetalingskrav på 27.205 kr. for manglende overholdelse af gældende lovgivning.
** dækker perioden 1.1.09-31.10.09, hvor tvsendenettet digitaliseres
*** dækker perioden 1.11.09-31.12.09

Kilde: Mediesekretariatets hjemmeside