BESTYRELSEN 2010-2011

Formand: Fanny Pedersen
Kasserer: Erik Schultz
Bestyrelsesmedlem: Per T. Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Edward Jones
Bestyrelsesmedlem: Anni Brinkløv
Bestyrelsesmedlem: Kristine Hellberg

 

BESTYRELSEN 2009-2010*

Formand: ?
Næstformand: ?
Kasserer: ?
Bestyrelsesmedlem: ?
Bestyrelsesmedlem: ?
Bestyrelsesmedlem: ?

Suppleanter: ?

* Vesterbro Lokal-TV havde undladt at indkalde alle medlemmer til generalforsamlingen 2009. Dermed er denne bestyrelse, hvordan den end måtte se ud, ulovligt valgt.

 

BESTYRELSEN 2008-2009

Formand: Fanny Pedersen
Næstformand: Bent Jespersen
Kasserer: Anne Kirstine Kvist, afløst af suppleant Mette Halbæk
Bestyrelsesmedlem: Per T. Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Niels Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Annie Brinkløv

Suppleanter: Mette Halbæk
                   Ann-Susan Jørgensen

 

BESTYRELSEN 2007-2008
(foreningen Vesterbro Lokal-TV har endnu ikke informeret sine medlemmer om, hvordan bestyrelsen har konstitueret sig. Det er dog lykkedes Seersken at få oplyst flg. konstituering)

Fanny Pedersen, formand (medarbejderrepræsentant)
Bent Jespersen, næstformand (organisationer, Galleri Riga)
Mette Halbæk
(medarbejderrepræsentant)
Ann-Susan (organisationer, Dagmar)
Niels (medierepræsentant)

Der var ikke nogen, der ønskede at opstille til den sidste bestyrelsespost, så bestyrelsen består kun af 5 medlemmer i stedet for 6

Suppleant: Susanne Sperling (Vester Gror)*
                Per T. Pedersen (medarbejderrepræsentant)

* på generalforsamlingen blev der rejst tvivl om Susanne Sperlings mandat

 

BESTYRELSEN 2006-2007*

Rosalina Dias, formand (medierepræsentant)
Mette Halbæk,
kasserer (medierepræsentant)
Ann-Susan (repr. organisationer)
Richard Schumann
(repr. organisationer/SchumannProDok)
Fanny Pedersen
(medarbejderrepræsentant)
Tom Jæger
(medarbejderrepræsentant)

Suppleant: Erik Willumsgaard (Lokalrådet)
                Inaam Illahi Sahibzada
(Kulturværkstedet Dagmar)

* Denne bestyrelse er bl.a. valgt med stemmer fra ansatte med baguddaterede ansættelseskontrakter. Læs nærmere under 'det vågne øje' og 'generalforsamling 06'

 

BESTYRELSEN 2005-2006*

Inaam Illahi Sahibzada, formand (repr. 'Kulturværkstedet Dagmar')
Rosalina Dias
, kasserer  (medierepræsentant)
Per T. Pedersen
(medarbejderrepræsentant)
Rasmus Damkjær
(medarbejderrepræsent, udtrådt 1. juni 2005)
Annie Brinkløv,
suppleant (repr. 'Kulturværkstedet Dagmar') er 1. juni 2005 indtrådt i stedet for Rasmus Damkjær
Bruno Schwede
(repr. 'Vester Gror')
Leroy Collins
(medierepræsentant)

Suppleant: Annie Brinkløv (repr. 'Kulturværkstedet Dagmar')
                 Erik Rasmussen (medierepræsentant)

* Der forekom flere vedtægtsovertrædelser ved valget og sammensætningen af denne bestyrelse. Læs nærmere under 'baggrund' og 'det vågne øje'

 

BESTYRELSEN 2004-2005

Erik Willumsgaard, formand (repr. 'Vesterbro Lokalråd)
Jørgen Kunstmann,
kasserer  (repr. 'Kulturhuset')
Jacob Sabir
(medarbejderrepræsentant)
Peder Ibsen
(medarbejderrepræsentant)
Inaam Illahi Sahibzada
(medierepræsentant)
Rosalina Dias
(medierepræsentant)

Suppleant: Annie Brinkløv (repr. 'Kulturværkstedet Dagmar')
                 Richard Schumann (medierepræsentant)

 

BESTYRELSEN 2003-2004

Bruno Schwede, formand (repr. 'Vester Gror')
Sadou Mourched,
kasserer (repr. 'Kulturmøde over Grænser')
Per T. Pedersen
(medarbejderrepræsentant)
Bjarne Jensen
(medarbejderrepræsentant, udtrådt okt. 2003)
Regina Christiansen
(medarbejderrepræsentant fra okt. 2003)
Jens Hornung
(medierepræsentant)
David Omran
('dr. Livingstone') (medierepræsentant)

 

BESTYRELSEN 2002-2003

Bruno Schwede, formand  (repr. 'Lokalhistorisk Forening')
Carsten Schaumburg,
kasserer (medierepræsentant)
Jan Andersen
(repr. 'Nethulen', 'Settlementet')
Steven Hope
(medarbejderrepræsentant)
Per T. Pedersen
(medarbejderrepræsentant)
Sebastian Tingkjær
(medierepræsentant, Yuffies, filmfolk)

Suppleant: David Adam (medarbejderrepræsentant)

 

STATIONSLEDERE

Januar 2007 -
Kai Michelsen

Juni 2005 - januar 2007
ingen stationsleder

3. sept. 2003 -1. juni 2005
Bruno Schwede

konstitueret stationsleder

1.5.2003 - ca. 4.aug. 2003
Erik Rasmussen
honorarlønnet mediekonsulent

Januar 2003 - 1. maj 2003
Erik Rasmussen
konstitueret stationsleder, lønnet ansættelse

Aug. 2002 - nov. 2002
Ulla Johansson
lønnet ansættelse

2001-2002
Kollektiv ledelse
administrator: Hanne Wikman, lønnet ansættelse

2000-2001
Kim Folke
fuldtidsstilling, lønnet ansættelse.