15.5.2009

Det vides ikke, om der var tilstrækkeligt mange fremmødte til Vesterbro Lokal-TVs generalforsamling 2009 til, at der kunne vælges en bestyrelse i overensstemmelse med Vesterbro Lokal-TVs egne vedtægter, dvs. 6 bestyrelsesmedlemmer og 3-6 suppleanter. Med medlemseksklusion og faldende medlemstal siden 2005 kan man have sine anelser.

Men det vides med sikkerhed, at Vesterbro Lokal-TV med Fanny Pedersen som formand har undladt at indkalde alle medlemmer til Vesterbro Lokal-TVs generalforsamling i 2009.

Dermed har Vesterbro Lokal-TV heller ikke på dette punkt overholdt egne vedtægter.

Og dermed er Vesterbro Lokal-TVs generalforsamling 2009 ugyldig og den på generalforsamlingen valgte bestyrelse - hvordan den end måtte se ud - ulovligt valgt.