1.5.2008


Det er kommet Seersken for øre, at Vesterbro Medieklub er blevet ekskluderet af Foreningen Vesterbro Lokal-TV få dage før VLTVs årlige generalforsamling  med følgende begrundelse:

"Ved bestyrelsesmøde af 24. april 2008 har en enig bestyrelse besluttet at ekskludere Vesterbro Medieklub ved dennes formand Helle-Majken Andersen-Harild for vedvarende chikane mod foreningen Vesterbro Lokal-TV, som det kommer til udtryk på hendes hjemmeside "Seersken" "

At Helle-Majken Andersen-Harild ikke er formand for Vesterbro Medieklub, og at hjemmesiden 'Seersken' er et af denne og andre foreninger uafhængigt projekt, ser jeg bort fra i denne omgang.

At Vesterbro Lokal-TV, der har offentlige tilskud som hovedindtægtskilde, ikke ønsker at offentligheden, men kun en udvalgt kreds får kendskab til, hvad der foregår bag skærmen er derimod – tankevækkende.

At Vesterbro Lokal-TV med Fanny Pedersen som formand opfatter en fremlæggelse af Vesterbro Lokal-TVs foreningsforhold, vedtægtsovertrædelser, udsendelser og genudsendelser som chikane er – tankevækkende.

At Vesterbro Lokal-TV med Fanny Pedersen som formand hellere vil skyde budbringeren end at rette op på forholdene er -  tankevækkende.

Seersken har endvidere noteret sig, at Vesterbro Lokal-TVs næstformand ikke har skrevet under på eksklusionen.