LITTERATUR

Hasselbach, Ole: Foreningsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Malmquist, Ole: Ansvar - Håndbog for bestyrelsesmedlemmer og andre foreningsaktive. AOF's Forlag.

Mogensen, Kristian: Håndbog for dirigenter - Mødeledelse, Afstemninger. GadJura